Gülxani  PƏNAH
  Şairə, ədəbiyyatşünas,
filologiya üzrə elmlər doktoru

 
Qonaq dəftəri
Əlaqə
 
 
Linklər
 
   
 
Sayta baxanlar
free counters
 

HƏYATI    

     Şükürova Gülxani (Pənah) Vaqif qızı şair, ədəbiyyatşünas, publisist, 1996-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 1958-ci ilin iyul ayının 1-də Oğuz rayonunun Kərimli kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Oğuz rayonunun Kərimli kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, fərqlənmə diplomu ilə oranı bitirmişdir (1979-1985).
1974-cü ildən mətbuatda şeir, hekayə, poema və elmi-publisist yazılarla çıxış edir. Hələ tələbəlik illərindən şeirləri müxtəlif illərdə çap olunmuş almanaxlara daxil edilmişdir.
Otuzdan çox bədii, elmi, tənqidi, publisist kitabların müəllifidir. «Göydən ulduzları gözlə dərərdik», «Yurd yanğısı», «Oğuz şəhidləri, itkinləri», «Bura Vətəndir», «Qarabağ dərdi», «Dədə Şəmşir harayı», «Fələk belə qismət yazmaz, Xocalı», «Killer», «Ümidinə qəm çilənənlər», «Tanrının unutduğu Xocalılar», «Bu Vətən dünyanın şah əsəridir», «Kəndim mənim, Ana yurdum mənim» və s. kitablarında toplanan milli vətənpərvərlik ruhunda yazdığı şeirlər, poemalar, hekayələr və dram əsərləri onun istedadlı qələm sahibi olduğunu göstərir.
Gülxani Pənah Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasını bitirmiş və «İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında folklor motivləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını, “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının elmi-nəzəri, tarixi problemlərinin kompleks tədqiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Eyni zamanda o, folklorşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində bir sıra elmi monoqrafiyaların müəllifidir. «Sənətkar və poeziya», «Fikrət Qocanın yaradıcılıq yolu», «Yazıçı və folklor», «Alim, vətəndaş E.Əlibəyzadə-80», «Fikrət Sadığın poetikası», «Tədqiqatçı alim, folklorşünas Rüstəm Rüstəmzadə», «Mir Jəlalın elmi-nəzəri görüşləri», «Sənətkar və zaman», «Söhrab Tahir-AzərAzərin lirikası», «Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv canr», «Saz-söz ustadları-Dədə Şəmşir», «Könül rübabının səsi», “Azərbaycan ədəbiyyyatı məsələləri” və s. monoqrafiyaları nəşr olunmuşdur.
Bir sıra folklorşünasların elmi-ədəbi fəaliyyətini araşdırmış, üzə çıxarmışdır. «Xalq ədəbiyyatına dair araşdırmalar», «Xalq ədəbiyyatının tədqiqinə dair» kitabları tərtib etmiş, geniş ön söz yazmış və nəşr etdirmişdir.
Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqid sahəsində çoxlu sayda məqalələri müxtəlif qəzet və curnallarda dərc edilmişdir. «Ədəbi mühit və müasirlərimiz» II cildlik kitabları nəşr olunmuşdur.
«Xocalı, ay Xocalı», «El bir olsa…», «Sınaq» dram əsərləri tarixi mövzuda yazılmış dəyərli əsərlərdir.
Gülxani Pənah respublikanın ictimai həyatında yaxından iştirak edir, respublika Ziyalı Qadınlar Birliyinin idarə heyətinin üzvü olmuş, Müstəqil Azərbaycan Respublikası ilk qadınlar qurultayına, Yazıçılar Birliyinin qurultaylarına, Müəllimlər qurultaylarına nümayəndə seçilmişdir. Bir çox elmi simpoziumların, konfransların iştirakçısıdır.
Təhsilin müasir problemləri ilə bağlı metodik məqalələrlə, bədii-publisistik yazılarla mətbuatda tez-tez çıxış edir. Respublikada «Təhsilin hümanistləşdirilməsi ili», «Təhsildə keyfiyyət ili» çərçivəsində keçirilən «Pedaqoji mühazirələr»də fəal iştirak etdiyinə, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı bir sıra əhəmiyyətli ideya və təkliflər irəli sürdü-yünə, müasir təlim metodlarının təcrübədə tətbiqinə, bu baxımdan elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyətli məruzələrinə və fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Birinci dərəcəli Diplomuna, Bakı şəhər Baş Təhsil İdarəsinin Diplomuna və bir sıra Fəxri fərmanlara layiq görülmüşdür.
Kitabları «Qızıl qələm», «Rəsul Rza», «Cəlaləddin Rumi» «İlin nüfuzlu ziyalısı» (2009) mükafatlarına, «Zərif qələm», İdeal Sülhün Təbliği Fondunun «Qalib Sultan», Milli Mətbuatın 138-ci il dönümü münasibətilə «Cəsarətli qələm», «Sənət, sənətkar və zaman» kitabına görə «Qızıl kitab» diplomlarına, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin fəxri fərmanlarına, «Bizim sərhədçilər» pomasına görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Birinci dərəcəli diplom və mükafatlarına və s. layiq görülmüşdür.
«İskit» Beynəlxalq İctimai Birliyinin prezidenti, «İskit» curnalının baş redaktorudur.
Əsərləri ölkə daxilində, türk, rus, fars, ingilis, alman və s. dillərində nəşr olunub.

© Şairə, ədəbiyyatşünas, filologiya üzrə elmlər doktoru Gülxani Pənah