Gülxani  PƏNAH
  Şairə, ədəbiyyatşünas,
filologiya üzrə elmlər doktoru

 
Qonaq dəftəri
Əlaqə
 
 
Linklər
 
   
 
Sayta baxanlar
free counters
 

ƏSƏRLƏRİM

Çap olunmuş kitablar:

1. Gülxani Pənah. Göydən ulduzları gözlə dərərdik. "Dünya" nəşriyyatı, Bakı, 1996, 156s.
2. Gülxani Pənah. Yurd yanğısı. "Şur" nəşriyyatı, Bakı, 1998, 160s.
3. Gülxani Pənah. Oğuz şəhidləri, itkinləri. "Mütərcim" nəşriyyatı, Bakı, 1999, 295s.
4. Gülxani Pənah. Bura Vətəndir. "Azər" nəşriyyatı, Bakı, 2001, 415s.
5. Gülxani Pənah. Bizim sərhədçilər. «Azər nəşriyyatı», Bakı, 2002. 196 səh.
6. Gülxani Pənah. Günah. «Azər nəşriyyatı», Bakı, 2002. 270 s.
7. Gülxani Pənah. «Dədə Şəmşir harayı», UniPrint. Bakı, 2007.
8. Gülxani Pənah. Qarabağ dərdi. Çinar –çap. Bakı 2005, 400 səh.

Çap olunmuş elmi monorqafiyalar:


1. Gülxani Pənah, «İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında folklor» (namizədlik dissertasiyası). Bakı. 2006.
2. Gülxani Pənah. Alim-vətəndaş Elməddin Əlibəyzadə-80. Adiloğlu. Bakı 2006. 476 səh.
3. Gülxani Pənah. Anar və Folklor. «Elm». Bakı 2007. 288səh.
4. Gülxani Pənah. Fikrət Qocanın yaradıcılıq yolu. Bakı. 356 səh.
5. Gülxani Pənah. Folklorşünas, tədqiqatçı alim- Rüstəm Rüstəmzadə. UniPrint. Bakı 2007.
6. Gülxani Pənah. «Fikrət sadığın poetikası» UniPrint. Bakı 2007.
7. Xalq ədəbiyyatına dair araşdırmalar. Rüstəm Rüstəmzadə. (toplayanı, tərtib edəni, G. Pənah) UniPrint. Bakı 2007. 245 s.
8. El ədəbiyyatı, sənətkar və sənət məsələləri. Rüstəm Rüstəmzadə. (toplayanı, tərtib edəni, G. Pənah), UniPrint. Bakı 2007, 304 s.
9. Gülxani Pənah, Mir Jəlalın elmi nəzəri görüşləri, «Poeziya günü» nəşrlər evi, Bakı. 2009. 524 səh.

Çap olunmuş elmi məqalələrin siyahısı:


1. Şükürova G. İlyas Əfəndiyevin «Qəhrəman və Bülbülün nağılı» hekayəsində folklor nümunələri. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, Bakı, 1999, №3(25).
2. Şükürova G. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında xalq ədəbiyyatı. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, Bakı, 1999, № 3(25).
3. Şükürova G. İlyas Əfəndiyevin «Geriyə baxma, qoca» əsərində mifoloci elementlər. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, Bakı, 2000, № 1(26).
4. Şükürova G. İlyas Əfəndiyevin hekayələrində mifizm. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, Bakı, 2000, № 1(26).
5. Şükürova G. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında «Dədə Qorqud» dastanları ilə səsləşən motivlər. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, Bakı, 2000, № 2(27).
6. Şükürova G. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında Qarabağ mövzusu və folklor. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, Bakı, 2000, № 2(27).
7. Şükürova G. İlyas Əfəndiyevin əsərlərində xalq yaradıcılığı. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VI Respublika konfransının materialları, II kitab, Bakı, 23-24 fevral, 2000.
8. Şükürova G. Epos dünyasına səyahət. «Azərbaycan» jurnalı, Bakı, 2001, №9
9. Şükürova G. Nazim Hikmətin «Yusif və Züleyxa» əsəri və «Yusif və Züleyxa» dastanı». «Azərbaycan jurnalı. Bakı 2002. № 7
10.Gülxani Pənah. «Kredo», Rəsul Rza poeziyası, (1-ci məqalə), oktyabr 2005
11.Gülxani Pənah. «Kredo», Rəsul Rza poeziyası, (2-ci məqalə), oktyabr 2005
12. Gülxani Pənah. «Kredo» , Rəsul Rza poeziyası, (3-ci məqalə), oktyabr 2005
913.Gülxani Pənah. «Kredo», Rəsul Rza poeziyası, (4-ci məqalə), oktyabr 2005
14. Gülxani Pənah. «Kredo», Rəsul Rza poeziyası, (5-ci məqalə), noyabr 2005
15. Gülxani Pənah. Hümanist şairin dünya-insan haqqında düşüncələri (1-ci məqalə) «Kredo»noyabr 2005
16. Gülxani Pənah. Hümanist şairin dünya-insan haqqında düşüncələri (2-ci məqalə) «Kredo», noyabr 2005,
17. Gülxani Pənah. Hümanist şairin dünya-insan haqqında düşüncələri (3-cü məqalə), «Kredo» , noyabr 2005
18. Gülxani Pənah. Hümanist şairin dünya-insan haqqında düşüncələri (4-cü məqalə), «Kredo», dekabr 2005
19. Gülxani Pənah. Hümanist şairin dünya-insan haqqında düşüncələri (5-ci məqalə), «Kredo», dekabr 2005
20.Gülxani Pənah. Hümanist şairin dünya-insan haqqında düşüncələri (6-cı məqalə), «Kredo», dekabr 2005
21. Gülxani Pənah. Hümanist şairin dünya-insan haqqında düşüncələri (7-ci məqalə), «Kredo», dekabr 2005
22. Gülxani Pənah. Hümanist şairin dünya-insan haqqında düşüncələri (8-ci məqalə), «Kredo», yanvar 2006
23. Gülxani Pənah. Folklor və sənətkar, (1-ci məqalə), «Kredo», yanvar 2006
24. Gülxani Pənah. Folklor və sənətkar, (2-ci məqalə), «Kredo», yanvar 2006
25. Gülxani Pənah. Folklor və sənətkar, (3-ci məqalə), «Kredo», fevral 2006
26. Gülxani Pənah. Folklor və sənətkar, (4-ci məqalə), «Kredo», fevral 2006
27. Gülxani Pənah. Folklor və sənətkar, (5-ci məqalə) «Kredo» fevral 2006
28. Gülxani Pənah. «Kredo» Elçinin "Mahmud və Məryəm" əsəri və folklor, (1-ci məqalə), mart 2006
29. Gülxani Pənah. Elçinin "Mahmud və Məryəm" əsəri və folklor . 1-ci məqalə), «Kredo», mart 2006
30. Gülxani Pənah. Elçinin "Mahmud və Məryəm" əsəri və folklor . 1-ci məqalə), «Kredo», mart 2006
31. Gülxani Pənah. «Kredo», Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində folklor obrazları (2-ci məqalə),mart 2006
32. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində folklor obrazları (3-cü məqalə),«Kredo», aprel, 2006
33. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində folklor obrazları (4-cü məqalə), «Kredo» aprel 2006
34. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində folklor obrazları (5-ci məqalə), «Kredo» aprel 2006
35. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində folklor obrazları (6-cı məqalə), «Kredo», aprel 2006
36. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində folklor obrazları (7-ci məqalə), «Kredo», may 2006
37. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində dini-mifik obraz və motivlər, (1-ci məqalə), «Kredo» may 2006
38. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində dini-mifik obraz və motivlər, (2-ci məqalə), «Kredo», may 2006
39.Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində dini-mifik obraz və motivlər, (3-cü məqalə), «Kredo», may 2006
40. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində dini-mifik obraz və motivlər, (4-cü məqalə), «Kredo» iyun, 2006
41. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində dini-mifik obraz və motivlər, (5-ci məqalə), «Kredo», iyun 2006
42. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm sərində Mahmud obrazı «Kredo», iyun 2006
43. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində dini-mifik obraz və motivlər (6-cı), «Kredo» , iyun 2006.
44. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində dini-mifik obraz və motivlər, (7-ci məqalə), «Kredo», iyul, 2006
45. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində dini-mifik obraz və motivlər, «Kredo», iyul 2006
46. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində dini-mifik obraz və motivlər, «Kredo», iyul 2006
47. Gülxani Pənah. XX əsr sənətkar ömrü, sənətkar taleyi, «Kredo», 2006
48. Gülxani Pənah. XX əsr sənətkar ömrü, sənətkar taleyi, «Kredo» 2006
49. Gülxani Pənah. İtirdiklərimiz, tapdıqlarımız «Kredo», 2006
50.Gülxani Pənah. İtirdiklərimiz, tapdıqlarımız... «Kredo» , 2005
51. Gülxani Pənah. Yunis İmrə yaradıcılığı «Kredo», 2005,
52. Gülxani Pənah. Yunis İmrə yaradıcılığı «Kredo», 2004
53. Gülxani Pənah. .Allah sənə rəhmət eləsin, Jəlil baba «Kredo», 2003
54. Gülxani Pənah. Mikayıl Müşfiqin üç cildlik əsərlərinin latın əlifbasıyla yeni nəşri «Kredo», 2005
55. Gülxani Pənah. E. Əlibəyzadə, «Mənəvi mədəniyyət tariximiz», «Kredo», 2004
56. Gülxani Pənah. E. Əlibəyzadə «Avesta» haqqında, «Qobustan» jurnalı, 2004,
57. Gülxani Pənah. Anar «Dədə Qorqud» dastanları haqqında, «Kredo», 2003.
58. Gülxani Pənah. «Sözün qüdrəti», «Ekspress» qəzeti, 2002
59. Gülxani Pənah. Qadın-şair dünyası, «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti. 2002.
60. Gülxani Pənah. Xalq ədəbiyyatının tədqiqi tarixindən, «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 2001
61. Gülxani Pənah. N. Babayevanın «Quzey qarı» kitabı haqqında, «Kredo», 2007
62. Gülxani Pənah. Ə. Xələflinin «Həsrət körpüsü», «Kredo» 9.
63. Gülxani Pənah. F. Məmmədlinin yaradıcılığı, «Kredo», 2002.
64.Gülxani Pənah. «Yazıçı ömrü, alim ömrü-Əzizə Cəfərzadə»,«Kredo», 2005
65. Gülxani Pənah. N. Məmmədlinin «Zəngulə» romanı, «Kredo»
66. Gülxani Pənah. «Gözlə məni» kitabına ön söz
67. Gülxani Pənah. «Quzey qarı» kitabına ön söz
68. Gülxani Pənah. «Kredo», Türk-Azəri eposu, 10 iyul, 2007
69. Gülxani Pənah. «Kredo» Türk- Azəri eposu. 17 iyul. 2007
70. Gülxani Pənah.Kredo. Türk- Azəri eposu. 21 iyul. 2007
71. Gülxani Pənah.Kredo. Türk- Azəri eposu. 28 iyul. 2007
72. Gülxani Pənah.Kredo. Türk- Azəri eposu. 28 iyul. 2007
73. Gülxani Pənah.Kredo. Türk- Azəri eposu. 4 avqust. 2007
74. Gülxani Pənah.Kredo. Türk- Azəri eposu. 4 avqust. 2007
75. Gülxani Pənah, Tariximiz... Yaddaşımız, «525-ci qəzet», 2003
76. Gülxani Pənah, Rəsul Rza poeziyası «525-ci qəzet», 2003
77. Gülxani Pənah, Şairin dünya-insan haqqında düşüncələri, «525-ci qəzet», 2003
78. Gülxani Pənah, Bir şair ömrünün misralara dönmüş anları», «525-ci qəzet», 2004
79. Gülxani Pənah, Taleyin acığına, «525-ci qəzet», 2005
80. Gülxani Pənah, Fikrət Qocanın yurd yanğısı, «525-ci qəzet», 2006
81. Gülxani Pənah, Şeirə-sənətə bağıl ömür, «525-ci qəzet», 2006
83. Gülxani Pənah, 1500 illik Oğuz şeirinə münasibət, «525-ci qəzet», 2003,
84. Gülxani Pənah, «Kitabi -Dədə Qorqud» dastanları və Anarın «Dədə Qorqud» povesti, «525-ci qəzet», 2003
85.Gülxani Pənah, Qəzən Paşayevin «Nostradamusun möcüzəli aləmi» kitabı haqqında, «525-ci qəzet», 2008
86. Gülxani Pənah, Söz-zaman-sənətkar, «525-ci qəzet», 2003
87. Gülxani Pənah, Sənət uğurları, «525-ci qəzet», 2003
88. GÜLXANI PƏNAH, «ATADAN OĞULA ƏMANƏT-VƏTƏN» KITABI HAQQINDA
89. Gülxani Pənah, Dünyaya açılan qapılar, «525-ci qəzet», 2003
90. Gülxani Pənah,Ədalət Əsgəroğlunun "Sabahını itirməyən adamlar"kitabı haqqında. «525-ci qəzet», 2003
91. Gülxani Pənah, "Kredo" zamanın mətbu orqanıdır«525-ci qəzet», 2003
92. Gülxani Pənah, Şairlik alın yazısıdır, «525-ci qəzet», 2007
93. GÜLXANI PƏNAH, SƏFURƏ PIRSULTANLI , 2007
94. Gülxani Pənah, Anar və Molla nəsrəddin-1…«525-ci qəzet», 2006
95. Gülxani Pənah, Anar və Molla nəsrəddin-2…«525-ci qəzet», 2006
96. Gülxani Pənah, Anar və Molla nəsrəddin-3…«525-ci qəzet», 2006
97. Gülxani Pənah, Anarın «Ağ qoç, Qara qoç» əsəri haqqında, «525-ci qəzet», 2006.
98. Gülxani Pənah.Aşıq Şəmşir yaradıcılığı. «Azərbaycan məkanı» qəzeti. Avqust, 10 (17) 2007.
99. Gülxani Pənah. Aşıq Şəmşir yaradıcılığı. «Azərbaycan məkanı» qəzeti. oktyabr 12 (18) 2007.
100. Gülxani Pənah. «Arsız» hekayəsi. «Ədəbiyyat qəzeti». 20 iyul 2007-ci il.
102. Gülxani Pənah. «Yaxşının kölgəsi yaşadır bizi». «Həqiqət və zaman» qəzeti. May. 2007.
103. Gülxani Pənah. «Qərənfil» hekayəsi. «Həqiqət və zaman» qəzeti. Avqust 2007.
104. Gülxani Pənah. « Qərənfil», «Ekspress» qəzeti. 6-8 oktyabr 2007.
105. Gülxani Pənah. Oğuz rayonunda türkmənşəli toponimlər. «Qərbi Azərbaycan press» qəzeti. 7, 14 iyul. 2007.
106. Gülxani Pənah. «Dəyərli tədqiqat əsəri». «Qobustan» jurnalı, №2 2005.
107. Gülxani Pənah. «Killer» hekayəsi. «Yazıçı qadınlar» jurnalı, №1, №2
2007.
108. Gülxani Pənah. Elçinin «Mahmud və Məryəm» əsərində folklor motivləri. «Mütərcim» jurnalı, №1, 1005.
109. Gülxani Pənah. «F. Qoca xalqının, vətəninin şairidir» «Sözün işığı» jurnalı, Yanvar, 2007.
110. Gülxani Pənah. «F. Qoca yaradıcılığında Qarabağ» «Sözün işığı» jurnalı, fevral 2007.
111. Gülxani Pənah. «F. Qoca xalqının, vətəninin şairidir» «Sözün işığı» jurnalı, fevral 2007.
112. Gülxani Pənah. «F. Qocanın nəsr əsərləri» «Sözün işığı» jurnalı, mart 2007.
113. Gülxani Pənah. «F.Qoca xalqının, vətəninin şairidir» «Sözün işığı» jurnalı, may 2007.
114. Gülxani Pənah. «Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri» (1-ci məqalə), «İskit» jurnalı.
115. Gülxani Pənah. «Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri» (2-ci məqalə), «İskit» jurnalı.
116. Gülxani Pənah. F. Həsənqızı-70 «Söz» jurnalı, 2005. və s.

© Şairə, ədəbiyyatşünas, filologiya üzrə elmlər doktoru Gülxani Pənah